EN

Hakkımızda

GSM-Gençlik Servisleri Merkezi, gençlerin kişisel, sosyal ve kültürel gelişimine katkı sağlamak, toplumsal ve ekonomik yaşama aktif katılımlarını destekleyebilmek amacıyla 1985 yılında Ankara’da kuruldu.

Kurulduğu günden bu yana gençleri toplumun kaynağı ve en dinamik kesimi olarak kabul eder ve onların toplumsal yaşama aktif katılımının, demokratik toplumsal alt yapının devamına ve gelişimine katkı sağladığına inanır. Bir taraftan gençlerin, toplumsal ve ekonomik yaşama aktif katılımları önünde bulunan zorlukları aşabilmesi için onlara katkı vermeye çalışırken, diğer taraftan da gençlerin “yaşamın almak kadar vermeyi de içeren bir sistem olduğunu” kavramalarını sağlamaya çalışır. Gençlerin, geleceğe umutla bakan bireyler olabilmeleri için gençlik çalışmaları ve gençlik politikalarının gelişimi için gayret gösterir.

GSM-Gençlik Servisleri Merkezi’ne ait tüm program, proje ve faaliyetler gençlik çalışmalarının temel ilkeleri çerçevesinde pedagojik bir yaklaşımla ele alınır. Gençlerin ruhsal, zihinsel, bireysel ve sosyal gelişimleri çalışmalarının ön planındadır.

İlke ve Değerlerimiz

GSM-Gençlik Servisleri Merkezi evrensel değerler temelinde, demokratik, katılımcı, kapsayıcı, şeffaf, hak temelli, sivil ve bağımsız bir şekilde çalışmalarını yürütür.

Demokratiktir;

 • Gençlerin etkin katılımını en üst düzeyde sağlayacak projeler üretir,
 • Katılımcı demokrasi anlayışı ile çalışmalar yürütür,
 • Çalışma grupları, komisyonlar, komiteler v.b iç organlar yoluyla gençlerin demokratik katılımını sağlar,
 • Karar alma süreci yatay ve yaygın bir şekildedir.

 

Şeffaftır;

 • Alınan kararlar ve karar alma süreçleri, yapılan tüm faaliyetler kayıt altına alınır, iç ve dış paydaşlarla paylaşılır,
 • Üretilen bilgi, araçlar ve politikalar katılıma ve görüş bildirmeye açık, ulaşılabilir, anlaşılır, izlenebilirdir,
 • Alınan kararlarda, bunlardan etkilenebilecek herkesin etkin katılımının sağlanması garanti altına alınır,
 • Mali ve idari açıdan denetlenebilir, izlenebilir ve hesap verebilirdir.

 

Hak Temellidir;

 • Evrensel insan haklarını temel alır. Evrensel insan hakları normlarını gençlerin ihtiyaçlarını gözeterek yorumlar, gençlik haklarının geliştirilmesi için çalışır ve bu zeminde gençlik haklarının savunuculuğunu yapar,
 • Gençlerin sorun, ihtiyaç ve beklentilerini insan hakları temelinde tespit eder ve nedenlerini ortaya koyar,
 • Bu tespitler doğrultusunda gençlerin ihtiyacına yönelik  politikalar geliştirilmesi için katkı sunar ve bunların savunuculuğunu yapar,
 • Ulusal ve uluslararası alanda gençleri ilgilendiren politikaları ve gençlere hizmet veren kurumları izler ve bu politikalara gençlerin hakları ve ihtiyaçları doğrultusunda etki etmeye çalışır,
 • Gençlerin toplumsal ve ekonomik hayata aktif katılımlarının önündeki engellerin tespiti ve giderilmesi için çalışır.

 

Katılımcıdır;

 • Din, dil, kültür, cinsiyet, cinsel yönelim, cinsiyet kimliği, sosyo-ekonomik durum, engellilik durumu, dezavantajlılık gibi durumları gözetmeksizin tüm gençlerin katılımına ve katkısına açıktır,
 • GSM-Gençlik Servisleri Merkezi’ne katılım veya katkı kriterleri GSM tarafından belirlenir ve bu kriterler şeffaf ve açık bir şekilde herkesle paylaşılır,
 • Gençlerin dâhil olabileceği araştırma ve çalışma grupları, komiteler, komisyonlar v.b gruplar oluşturulur böylelikle katılım ve karar alma süreçleri en yaygın şekilde sağlanır.

Ulusal ve Uluslararası Üyeliklerimiz